mentor

 •  

  Descarca ghidul de utilizare

  Contabilitate

  • Contarea automata a tuturor documentelor introduse.
  • Evidenta automata a cheltuielilor inregistrate in avans.
  • Evidenta contabila a proiectelor europene prin conturi de furnizori speciale.
  • Generare declaratii 300, 390 si 394, respectiv situatii financiare, rapoarte contabile obligatorii.
  • Verificare conform cu bazele de date ANAF a codurilor fiscale din Romania, intracomunitare si a partenerilor aflati sau nu in sistemul TVA la incasare.
  • Fixare balanta etalon la o luna considerata incheiata, pentru a surprinde modificari accidentale ale situatiilor deja raportate.
  • Balanta contabila separata pe subunitati, dupa caz.
  • Balanta – an contabil, in functie de luna de inceput an contabil, diferita de ianuarie, utila firmelor care fac raportari si in alte sisteme contabile.
  • Evidenta si gestionarea mai multor firme care formeaza un holding.
  • Firme asociate in participatiune.

   Gestiune stocuri

  • Evidenta cantitativ valorica a stocurilor.
  • Evidenta global valorica a stocurilor – calcul automat al coeficientului de diferente de pret.
  • Posibilitatea de utilizare a diferitelor metode de gestiune: FIFO, LIFO, IDS, PMP, valoric.
  • Unitati de masura multiple, cu transformare automata a cantitatii si pretului pe baza paritatilor specificate.
  • Posibilitatea de evidenta a stocurilor pe unitati de masura de ambalare / stocare.
  • Caracteristicile unui articol pot fi evidentiate in mod analitic si flexibil prin folosirea atributelor.
  • Mecanisme de obtinere a cantitatilor prin calcul cu dimensiuni pe 3 niveluri, pentru fiecare comanda sau intrare in parte, cu exploatarea ulterioara in productie si livrari.
  • Optiune de blocare a anumitor stocuri la vanzare in cazul in care acestea nu indeplinesc anumite criterii (ex: termen expirat, fara autorizatie).
  • Controlul livrarilor prin evidenta coletelor si repartizarea lor pe mijloace de transport proprii.
  • Evidenta stocurilor pe serii, termene de garantie si date de expirare.
  • Posibilitatea definirii mai multor liste de preturi si folosirea acestora in functie de criterii comerciale, cu aplicarea automata de preturilor promotionale.
  • Posibilitatea definirii de articole echivalente si posibilitatea folosirii acestora pe documente.
  • Existenta unui sistem complex de discounturi pentru fiecare subunitate in parte.

   Clienti si furnizori

  • Definirea partenerului o singura data, indiferent daca este client sau furnizor, cu diferentiere in functie de documentul in care acesta este utilizat.
  • Controlul clientilor datornici prin blocarea vanzarii, in functie de criterii multiple.
  • Posibilitatea atasarii mai multor sedii aceluiasi partener, cu vizualizarea situatiilor pe fiecare dintre acestea.
  • Inregistrarea de persoane de contact, delegati, banci pentru fiecare partener in parte.
  • Termene de plata/procent discount setate ca implicite la nivel de partener.
  • Credite acordate clientilor la vanzare, cu semnalarea depasirii plafoanelor.
  • Consultarea in orice moment a fiselor de clienti si furnizori in lei sau valuta.
  • Consultarea in orice moment a clientilor datornici, respectiv a furnizorilor neachitati.
  • Regularizarea automata stricta a soldurilor in valuta in conformitate cu legislatia actuala.

   Trezorerie

  • Evidenta operatiunilor de trezorerie in lei si valuta cu regularizarea automata a soldurilor in valuta.
  • Controlul liniilor de credit.
  • Evidenta efectelor de platit/de incasat.
  • Sertarul cu cecuri si bilete la ordin pentru evidenta fara contabilizare a acestor promisiuni de plata/incasare.
  • Gestioneaza avansurile de trezorerie si justificarea sumelor acordate.
  • Compensari manuale si compensari automate generate dupa criterii diverse.
  • Posibilitatea stingerii soldurilor nesemnificative de parteneri.
  • Actualizare automata curs BNR pentru toate monedele.
 •  

  Modulul principal MENTOR ofera urmatoarele facilitati de gestionare:

  Descarca ghidul de utilizare

  Evidenta contabila

  WinMENTOR asigura posibilitatea introducerii planului de conturi specific firmei Dvs. Cu aceste adaptari puteti folosi analitice pe un numar nelimitat de nivele.
  Programul calculeaza automat coeficientul diferentelor de pret la marfuri, închide automat conturile de venituri si cele de cheltuieli, conturile de TVA.

  Pentru firmele asociate în participatiune, programul asigura distribuirea procentuala a veniturilor si cheltuielilor. Intrucat înregistrarile contabile sunt efectuate automat, programul compune si explicatiile acestora, detaliate conform optiunii utilizatorului.
  Inregistrarile contabile efectuate automat de program pot fi completate, eventual, cu note contabile diverse (ex.: pentru cheltuieli de constituire, repartizarea profitului, impozit pe dividende). Este posibila si obtinerea unei balante cumulate pentru firmele din cadrul unui grup.

   

  Stocuri

  WinMENTOR rezolva integral problema stocurilor, în stransa legatura cu aspectul contabil. Iata cateva caracteristici:

  • evidenta multi-gestiune cantitativ-valorica sau global-valorica;
  • descarcarea automata din stoc pe baza metodelor de gestiune cunoscute: FIFO, LIFO, CMP, identificare specifica;
  • nomenclatorul articolelor de stoc este compact (pentru intrari cu preturi diferite la acelasi articol nu se creeaza pozitii noi în nomenclator);
  • posibilitatea înregistrarii automate a patru taxe asociate pentru fiecare articol de stoc în parte;
  • identificarea rapida a articolelor din stoc prin folosirea claselor de încadrare si a atributelor de caracterizare;
  • folosirea de unitati de masura multiple, cu transformarea automata a cantitatii si a pretului pe baza paritatilor specificate;
  • evidenta pe serii, termene de garantie si date de expirare;
  • calculul coeficientului de diferente de pret în cazul evidentei global-valorice.

  Rezolvarea documentelor legate de înregistrarea stocurilor si a serviciilor se face pe machete specializate, cu aspect asemanator cu cel al formularelor tipizate.
  Posibilitati:
  • intrari de stocuri sau servicii pe facturi, avize de expeditie, chitante fiscale, bonuri de achizitie, cu evidentierea diferentelor constatate la receptie si tiparirea de note de receptie corespunzatoare;
  • intrari din import (DVI) si calcul automat al pretului de import, cu toate componentele acestuia (transport, asigurare, taxe si comisioane vamale, accize, etc.);
  • intrari din productia proprie;
  • iesiri spre consum, cu preluarea automata a consumurilor specifice aferente comenzilor interne lansate în productie si tiparirea de bonuri de consum;
  • vanzari de marfuri sau produse din stoc sau vanzari de servicii evidentiate pe agenti de vanzare, cu tiparirea facturilor, avizelor de expeditie sau chitantelor fiscale corespunzatoare;
  • vanzari la export, cu tiparirea de invoice;
  • transfer de articole din stoc între gestiuni, modificari de stoc (modificarea pretului de înregistrare, mariri sau diminuari de stoc), cu tiparirea de note de transfer sau avize de expeditie;
  • evidenta comenzilor emise catre furnizori si a comenzilor de la clienti, cu tiparire de facturi proforma;
  • evidenta facturilor nesosite, aferente intrarilor pe avize de la furnizori si a facturilor de întocmit, posibilitatea tiparirii facturilor corespunzatoare avizelor emise;

  WinMENTOR înregistreaza orice tip de discount, cu posibilitatea de distribuire pe preturi a discounturilor de la furnizori si generarea automata de discounturi pentru vanzari în functie de valoarea facturii, volumul tranzactiilor încheiate cu clientul, cantitatea facturata catre un client sau termenul de plata a facturii. Pentru toate tipurile de documente de vanzare se pot urmari termene de plata si majorari de întarziere la plata.

   

  Furnizori si clienti

  WinMENTOR da posibilitatea împartirii în clase de încadrare, în functie de necesitatile curente de operare, pentru identificarea rapida a partenerilor. Pachetul de programe pastreaza în nomenclatorul de parteneri o singura înregistrare, indiferent de moneda tranzactiei sau de tipul contabil al partenerilor (furnizori, furnizori de imobilizari, furnizori platiti în avans, furnizori - facturi nesosite, clienti, încasari în avans de la clienti, clienti - facturi de întocmit); în functie de macheta în care este utilizat un partener, fie el furnizor sau client, programul identifica tipul contabil potrivit pentru a trata corect cazul propus spre rezolvare.

  • Pe baza creditelor acordate clientilor, WinMENTOR semnaleaza situatiile în care pe un document de iesire este depasit plafonul de creditare acordat unui client.
  • Programul permite acordarea de discounturi automate pentru fiecare articol din stoc sau serviciu vandut în functie de volumul tranzactiilor înregistrate în decursul timpului cu un client.
  • Se pot consulta în orice moment fise lunare sau anuale de clienti si furnizori în lei sau valuta, balante de furnizori sau clienti, situatia furnizorilor neachitati sau a clientilor datornici.
  • WinMENTOR permite lucrul cu parteneri externi (cu care se efectueaza tranzactii în valuta), precum si efectuarea operatiunilor de compensare cu tertii, pe baza de proces verbal de compensare.
  • Stingerea obligatiilor de plata sau încasare pentru parteneri poate fi facuta si într-o moneda diferita de cea care a generat obligatia respectiva.
  • Lista încasarilor lunare de la clienti, permite evidenta stingerii obligatiilor de încasare pe clase de parteneri sau pe agenti de vanzari care au intermediat vanzarile.

   

  Incasari si plati

  • WinMENTOR permite legarea platilor si încasarilor de documentele primare care au generat obligatia de plata sau încasare. Problema platilor si încasarilor în valuta este rezolvata complet, cu înregistrarea automata a diferentelor de curs valutar.
  • Evidentiaza operatiunile bancare aflate în curs (cambie, cec, bilet la ordin, etc.).
  • Gestioneaza complet avansurile de trezorerie prin plati, restituiri si justificarea sumelor cheltuite.
  • Tipareste registre de casa si de banca în lei sau valuta; sumele în curs de decontare pot fi tiparite separat pentru încasari sau plati în curs, cu evidentierea datei reale sau probabile de decontare..

   

  Liste si rapoarte

  Pentru a rezolva problemele legate de marea varietate de imprimante aflate pe piata de produse hardware, programul permite listare in mod grafic (imprimante laser sau cu jet) sau mod text (imprimante cu ace). Astfel, pentru cei ce detin imprimante care nu pot tipari in mod text liste in format landscape, modul grafic permite imprimarea pe formate A4 pentru orice lista, indiferent de latime.
  Ordonarea dupa valorile crescatoare din oricare coloana, gruparea liniilor dupa valori comune din coloane, impunerea de conditii de filtrare a liniilor din lista, centralizarea automata si alte operatii asemanatoare pot fi configurate de utilizator in functie de necesitatile aparute in exploatarea pachetului de programe.

  Foarte important este faptul ca, in situatia in care aceeasi lista necesita grupari, filtrari si configurari diferite pentru a raspunde unor cerinte diverse, utilizatorul poate salva variante ale listei originale, astfel incat denumirea specificata apare in meniul modulului de liste la acelasi nivel cu lista originala livrata odata cu WinMENTOR.

  Citeva dintre listele ce pot fi obtinute:
  • liste contabile: balanta de verificare in lei sau valuta, registrul jurnal de inregistrari contabile, fise analitice de cont, fise sah de cont, cartea mare, realizari pe activitati in lei sau valuta, deconturi de asociere in participatiune, declaratii privind obligatii de plata la bugetul de stat, s.a;
  • liste de TVA: jurnal de cumparari, jurnal de vanzari, registrul de încasari din magazin, declaratiile de TVA;
  • liste pentru casa si banca: registre de casa si banca (lei sau valuta), liste de plati si incasari in curs de decontare (cambie, cec, bilet la ordin), etc;
  stocuri: liste de intrari de la furnizori (inclusiv importuri, cu detalierea modului de calcul al pretului de import) sau din productie proprie, liste de consumuri, liste de vanzari, fise de magazie, balanta stocurilor, raport de gestiune s.a;
  • liste de furnizori/clienti/avansuri de trezorerie: fisa de furnizor/client, balanta de furnizori/clienti, fisa de avans spre decontare, balanta avansurilor spre decontare, lista furnizori neachitati, clienti datornici, lista incasarilor de la clienti, s.a.

  Detalii

 • Mijloace fixe

 • WinMENTOR permite contabilizarea automata a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in gestiunile societatii utilizatorului, in regim liniar, accelerat sau degresiv. Odata initializate, acestea se amortizeaza automat, generand in acelasi timp inregistrarile contabile aferente.

  Cu alte cuvinte, amortizarea si contabilizarea se vor inregistra 100% automat, luna de luna, fara necesitatea de a interveni asupra bazei de date in acest scop.


  Facilitati de calcul:

  • posibilitatea modificarii duratei de utilizare a mijlocului fix in timpul ciclului de amortizare;
  • posibilitatea reevaluarii amortizarii mijloacelor fixe si a valorii de inventar, etc.
  • inregistrari contabile automate specifice vanzarii ori casarii unui mijloc fix.
 • Acest modul permite gestiunea flotei auto din cadrul firmei si ofera posibilitatea de a analiza un vehicul ca pe un centru de cost, punand in balanta eficienta utilizarii lui pentru transport si cheltuielile pe care le-a ocazionat: asigurari, piese de schimb, consum de ulei, consum de carburant, intretinere periodica, etc.

  • Calculul automat al consumului normat de combustibil pe baza fiselor de activitate zilnica (FAZ), precum si importul alimentarilor de combustibil si generarea bonurilor de consum pe fiecare masina/sofer.
  • Se pot completa toate detaliile tehnice legate de mijlocul de transport si citirea km la bord pe fiecare luna si sofer in parte, anvelopele utilizate, precum si autorizatiile si documentele necesare utilizarii autovehiculelor. Mai mult decat atat, utilizatorul poate fi atentionat in privinta expirarii autorizatiilor.
 • Tehnologie

  • Articolele compuse / retetele pe un singur nivel stabilesc procesul tehnologic de productie: sectiile producatoare, consumul de materii prime, materialele si semifabricatele, manopera, produsele reziduale, fisele de masuratori, normele specifice de aprovizionare pentru fiecare material consumat.
  • Proiectele complexe sunt utilizate in productia structurata pe mai multe niveluri de executie, cu calculul timpului teoretic de executie prin diagrame Gantt.
  • Antecalculul pretului de productie se face pe baza stocurilor existente si a ofertelor de la furnizori si are ca efect completarea pretului de referinta din retete si a pretului prestabilit lunar, din nomenclatorul de articole.

  Lansare

  • Comenzile de la clienti sau Dispozitiile de productie pe stoc declarate cu lansare si cu proiect de productie asociat permit rezervari de materii prime, semifabricate sau produse aflate pe stoc si cereri de aprovizionare pentru materiale care nu sunt in stoc. Comenzile furnizor generate din aceste cereri vor genera stoc rezervat automat pentru comanda client respectiva.
  • Scenariile de lansare/ Simulare scenarii lansare grupeaza produsele lansate in functie de clase de produse, trasee de transport catre beneficiari, cu evidenta incarcarii mijloacelor de transport si genereaza Comenzi interne.
  • Lansarile automate in productie genereaza comenzi interne pentru fiecare nod al produselor multi-nivel asociate comenzilor client.
  • Comenzile interne reprezinta lansarea in productie a produselor sau semifabricatelor cu retete aferente.
  • Programarea fabricatiei permite gruparea comenzilor interne deja lansate, in functie de diversi parametri specifici: termene de livrare, stocuri de materii prime si semifabricate existente pe stoc, incarcarea utilajelor.
  • Stabilirea necesarului de produs, Detalierea si Planificarea zilnica a acestuia permit inregistrarea a unui plan de productie saptamanal de produse finite, stabilirea de retete cu care se vor produce articolele planificate in etapa recedenta si lansarea de comenzi interne pe fiecare zi a saptamanii, asocierea de norme de aprovizionare, generarea de transferuri de aprovizionare conform normelor stabilite.

  Executie

  • Iesirile in consum se genereaza conform retetelor, cu posibilitatea de folosire a materialelor echivalente si – eventual - cu suplimentarea consumurilor fata de necesarul din retete, in caz de nevoie.
  • Rapoartele de productie – manopera evidentiaza la nivel interfazic manopera efectuata; se poate tine evidenta centralizat, la nivel de sectie, sau individual, pe fiecare angajat.
  • Intrarile din productie inregistreaza obtinerea de produse, semifabricate sau produse reziduale conform comenzilor interne lansate.
  • Notele de rebut inregistreaza distinct rebuturile rezultate in procesul de productie.
  • Cantaririle permit interfatarea cu anumite cantare pentru inregistrarea controlata a consumurilor sau a productiei realizate.
  • Productia neterminata permite calculul automat al consumurilor de materiale si manopera care nu se reflecta in productia obtinuta.
  • Postcalculul se bazeaza pe un traseu complex de distribuire a cheltuielilor intre sectii auxiliare si de productie, materializate in final in contabilitatea de gestiune (clasa 9).
  • Asigurarea necesarului de materiale pentru procesul de productie permite gestionarea necesarului de aprovizionat si alegerea celor mai avantajoase cai de aprovizionare, utilizand informatii din oferte, promotii, comenzi, contracte sau direct din stocul existent. Comenzile catre furnizori, lansate pe baza necesarului de aprovizionat, fac automat rezervari automate ale stocurilor ce urmeaza sa soseasca pentru sursa care are nevoie de ele.
  • Raportarea realizarii productiei / manoperei permite generarea automata centralizata a documentelor implicate in procesul de productie: bonuri de consum, rapoarte de manopera, note de rebut, predari din productie, precum si transferuri intre gestiuni sau comenzi catre subunitati pentru asigurarea necesarului de consumat.
  • Diferentele de preturi productie intre pretul de inregistrare a produselor si semifabricatelor si costul efectiv de materiale si manopera se pot inregistra in vederea echilibrarii valorilor teoretice initiale cu valori reale din procesul de productie.
 • Creat pentru a veni in intampinarea utilizatorilor ce si-au dezvoltat activitatea de productie, modulul Productie ofera posibilitatea asistarii utilizatorului in realizarea urmatoarelor etape:

  • pregatirea fabricatiei - incarcarea consumurilor de materiale si de manopera pe produs;
  • lansarea in productie - elaborarea comenzilor interne de productie si generarea programului lunar de fabricatie;
  • urmarirea consumurilor de materiale si manopera, a productiei realizate;
  • transmiterea realizarilor lunare ale angajatilor in modulul SALARII in vederea furnizarii indicatorilor impliciti de realizare a salariilor in acord;
  • postcalculul productiei lunare realizate conform programului de fabricatie (cu preluarea datelor din modulul SALARII in ceea ce priveste consumurile de manopera);
  • evidenta realizarii productiei - abateri realizate la nivel de comanda interna in ceea ce priveste consumurile de materiale si manopera, stadiul realizarii programului de fabricatie lunar, situatia realizarii comenzilor de la clienti.
 • Modulul SALARII ofera posibilitatea calculului salariilor angajatilor, a zilierilor, precum si a contractelor de drept autor, conventii civile, contracte comision, lasand utilizatorul sa opteze intre inregistrarea lor contabila direct in modulul de baza WinMENTOR si includerea lor manuala prin note contabile.


  In afara de aceasta posibilitate, care permite functionarea modulului independent de produsul de baza WinMENTOR, acest modul are facilitati de configurare a contributiilor, indemnizatiilor, sporurilor si retinerilor, ce ii confera un grad ridicat de adaptabilitate la cerintele utilizatorului si la modificarile de legislatie.


  Adaugand gradul ridicat de configurabilitate a listelor specifice, rezulta un instrument ideal pentru optimizarea activitatii de evidenta a personalului si calcul al salariilor. Integrat in produsul de baza WinMENTOR, modulul permite preluarea realizarilor din productie pentru angajatii salarizati in acord, calculand automat indicele de realizare a salariului si oferind date pentru calculul costurilor pe produs realizat.

 • Acest modul permite evidenta cursurilor planificate, suspendate sau efectuate de catre angajatii unei firme. Se definesc cursurile cu temele aferente care vor fi efectuate, formatorul, numarul de ore aferente fiecarei teme, precum si pretul. 

  • Cursurile se pot planifica prin intermediul Fisei de scolarizare.
  • Istoricul cursurilor de perfectionare se poate urmari in cadrul fisei individuale, unde se poate consulta lista tuturor cursurilor efectuate de catre un angajat.
 • Acest modul permite evidenta utilajelor, atat a celor proprii, cat si a celor primite sau trimise in custodie, din punct de vedere al interventiilor de mentenanta ce se efectueaza asupra acestora, periodic sau ocazional.

  • Utilajele se pot asocia mijloacelor fixe.
  • Se poate genera un grafic de interventii pe o anumita perioada, pe baza caruia se genereaza comenziinterne de mentenanta utilaje. Pentru fiecare tip de interventie se pot genera consumurile necesare intretinerii utilajelor.
 • Weblist

 •  

  Sistemul integrat de contabilitate si gestiune WinMENTOR, realizat in mediul de programare vizuala Delphi, a fost creat pentru lucrul in retea. El poate fi instalat pe calculatoare cu sistem de operare Windows 7, 8, 10, Vista, XP, Windows Server 2003, 2008, 2012.

  Pachetul de programe este astfel conceput incat poate fi folosit si de catre persoane neinitiate in contabilitate. Configurarea initiala este definitivata sub indrumarea coordonatorului compartimentului economic. Ca urmare, in momentul introducerii datelor din documentele primare, programul genereaza automat inregistrarile contabile aferente.Acestea pot fi vizualizate imediat dupa salvarea documentului primar si datele astfel introduse vor fi preluate in mod automat in toate modulele sistemului.

  WinMENTOR poate tine evidenta pentru un numar nelimitat de firme. Pentru fiecare firma in parte se poate configura modul de realizare a inregistrarilor contabile, astfel incat acestea sa fie conforme cu activitatea sa specifica.

  Nu este necesara o conexiune fizica intre calculatoarele utilizatorului. In cazul in care activitatea se desfasoara in mai multe puncte de lucru, sistemul permite introducerea datelor in fiecare dintre ele si apoi transferul pe un calculator central (aflat, de obicei, la sediul firmei). Datele transferate sunt cuplate logic, iar dupa cuplare avand aceleasi proprietati ca si cele introduse pe calculatorul de origine.

  Valoarea programului sporeste prin implementarea rapida a cerintelor si ideilor venite de la utilizatorii de zi cu zi. Colaboratorii si clientii nostri, fara exceptie, prin efortul lor, conjugat cu dorinta noastra de a crea un instrument puternic de gestionare a informatiilor, au contribuit si contribuie permanent la perfectionarea continua a pachetului de programe WinMENTOR.

 •  

  Suita ERP WinMENTOR ENTERPRISE, realizata in mediul de programare vizuala Delphi pe platforma Oracle, a fost creata special pentru lucrul in retea si la distanta. Gestiunea bazelor de date se poate face sub orice sistem de operare certificat de Oracle (Windows, Unix, Linux, Solaris - pe server), in timp ce clientii pot lucra pe calculatoare cu sisteme de operare Windows.

  Experienta de peste 20 de ani a unui colectiv a oferit pietei de profil din Romania un produs preferat pana astazi de peste 25.000 de utilizatori: pachetul de aplicatii de gestiune WinMENTOR. Prin completa sa rescriere, a rezultat o suita de tip ERP matura si completa, destinata sa completeze gama de produse software a unui producator recunoscut pentru prezenta activa in piata si pentru eficacitatea de implementare a tuturor noutatilor in produsele sale.

  WinMENTOR ENTERPRISE este destinat utilizarii de catre firme cu profil de comert en-gros si en-detail, constructii, evidenta si audit financiar-contabil, alimentatie publica, prestari servicii, depozite produse farmaceutice, etc.

  WinMENTOR ENTERPRISE permite evidenta si operarea unui numar nelimitat de firme (incluse sau nu in acelasi holding).

  Firmele pot fi organizate pe subunitati distincte. Lucrul pe subunitati permite izolarea completa a unei subunitati in cadrul firmei. Fiecare document apartine unei anume subunitati. Utilizatorilor li se poate limita dreptul de acces la anumite subunitati iar cei care au drepturi speciale pot vedea tot ansamblul, indiferent de subunitate.

  WinMENTOR ENTERPRISE permite accesul simultan la baza de date a unui numar mare de useri, indiferent de locatie (inclusiv in strainatate), cu conditia asigurarii unei conexiuni.

 • Este o aplicatie distincta, integrata, ce opereaza in zona de back office a magazinelor.

  • Se pot emite facturi pentru bonurile emise in WME RETAIL, fiind conectat simultan atat la baza de date centrala cat si la baza de date locala, din magazin.
  • Se pot efectua plati cash ale facturilor de furnizor, preluari de monetare de la casele de marcat, ȋnregistrarea de receptii direct ȋn magazin, transferarea marfurilor ȋntre magazine, interogarea bazelor de date ȋn vederea analizelor de vanzari.
  • Operarea se poate face atat utilizand tastatura, cat si in modul de lucru TouchScreen.
 • Este o aplicatie distincta, integrata, care gestioneaza activitati specifice restaurantelor.

  • Se poate lucra direct pe firma de baza sau independent ca post de retail pe o baza de date locala, fara pericolul intreruperii conexiunii internet cu sediul central al firmei in timpul activitatii. Conectarea la baza de date principala se face doar in momentul in care se fac sincronizarile de date.
  • Operarea se poate face atat utilizand tastatura, cat si in modul de lucru TouchScreen.
  • Se pot aranja mesele si obiectele in spatiul restaurantului, astfel incat imaginea interfetei sa semene cu spatiul real al incaperilor deservite.
  • Ospatarii deschid comenzi si emit note de plata, bonuri fiscale pentru fiecare masa; eventual, la aceeasi masa, pot prelua comenzi distincte mai multi ospatari.
  • Se pot acorda discounturi, se pot stabili diferitea forme de plata.
  • Protocolul se poate evidentia distinct.
 • Este o aplicatie distincta ce opereaza in zona de front office a magazinelor.

  • Se pot face vanzari prin casa de marcat la posturi de lucru, fara ca acestea sa fie conectate la baza de date principala.
  • Nu se lucreaza cu stocurile, ci cu nomenclatorul de articole.
  • O serie de optiuni (configurari, stergere articole, acordare discount) sunt permise doar anumitor utilizatori cu acces privilegiat.
  • Posibilitate de consultare a stocurilor din baza de date.
  • Datele se sincronizeaza ulterior generarii. Acest mod de lucru usureaza manipularea bazei de date.
  • Operarea se poate face atat utilizand tastatura, cat si in modul de lucru TouchScreen.
 • Este o aplicatie separata, integrata nativ cu WME. Permite gestionarea unui numar nelimitat de salariati, incepand de la datele primare, calculul salariilor si generarea declaratiilor obligatorii.

  • Munca utilizatorului este usurata prin automatizarea calculelor privind: contributii angajat/angajator, sporuri/retineri, drepturi in natura, concedii medicale, concedii de odihna.
  • Transmiterea salariilor catre banci se poate realiza in mod automat prin generarea fisierelor specifice agreate de fiecare banca in parte.
  • Se poate tine evidenta zilierilor / contractelor privind veniturile profesionale.
  • Notele contabile automate aferente salariilor operate in acest modul se pot importa in WME. Se preiau notele contabile atat pentru calculul salariilor cat si pentru plata acestora.
  • Inregistrarile contabile se pot importa centralizat pe formatii sau desfasurat pe formatii si angajati, in functie de necesitati si de nivelul de detaliere dorit.
  • Acest modul este actualizat in permanenta pentru a tine pasul cu schimbarile atat de dinamice din legislatia romaneasca. Adaugand gradul ridicat de configurabilitate a listelor specifice, rezulta un instrument ideal pentru optimizarea activitatii de evidenta a personalului si calcul al salariilor.